PHSinds mensenheugenis is er aan de Diepswal in Dokkum op de plek van ons hotel een herberg cq. uitspanning cq. logement gevestigd.
De eerste vermelding, die kan worden teruggevonden, stamt uit 1568.
Dit betekent dat al bijna 450 (!) jaar in ons hotel van de noordelijke gastvrijheid kan worden genoten.
Wat een rijke geschiedenis!!
Als de muren hier konden praten...

Wij, Femmechien van der Heide en Sabina Reitsma, maken hier samen met ons personeel
sinds 1 december 2000 deel van uit. We zijn dan ook bijzonder trots de geschiedenis van ons hotel voort te zetten.

En dat doen we geheel op onze eigen manier door steeds maar weer te vernieuwen en te investeren.
We hopen u binnenkort in het mooie Dokkum en in ons hotel in het bijzonder te mogen verwelkomen!!